clock face hour hand minute hand second hand Warsaw
clock face hour hand minute hand second hand New York
clock face hour hand minute hand second hand San Francisco

Wiza J-1

WIZA J1

Exchange J1 Visa jest wizą zakwalifikowaną jako nieimigracyjna, przeznaczoną dla osób uczestniczących w programach wymian międzynarodowych, i jako taka może być otrzymana tylko poprzez zatwierdzone przez rząd amerykański organizacje sponsorujące. Warunki na jakich przyznaje się wizę J1 są zazwyczaj bardzo specyficzne. Posiadacze wizy J1 mogą pracować, studiować, odbywać praktyki, prowadzić badania lub wykłady - w zależności od programu w którym uczestniczą - przez ściśle określony czas.

 

Wiza J-1 na programie Work and Travel pozwala legalnie pracować w USA przez okres do 4 miesięcy, oraz pozwala na legalny pobyt w USA do 5 miesięcy - najczęściej do - 15 października (data wstemplowana w paszporcie plus 30 dni grace period). Wiza J-1 nie może być przedłużona (i niestety jak na razie nie ma odstępstw od tej zasady).

 

Strona Ambasady USA w Polsce

 

Aby otrzymać wizę J-1, musisz mieć przyznane miejsce w programie Work and Travel oraz posiadac DS-2019.

 

Opłata wizowa:

 • Każdy starający się o wizę student musi wnieść bezzwrotną opłatę (w wysokości 160 USD) za procedurę wizową w polskich złotych na poczcie lub w banku.
 • W dniu dokonania opłaty wizowej należy sprawdzić kurs dolara wg Ambasady, które znajduję się na stronie Ambasady.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego jest opłatą bezzwrotną, ważną przez okres 1 roku, licząc od daty stempla pocztowego. W przypadku nieotrzymania wizwy, rezygnacji ze starania się o wizę, dokonania opłaty grupowej bądź niezgodnej z określoną procedurą, opłata nie będzie zwracana.

 

Rozmowa z konsulem:

 • Oryginalny dowód wpłaty należy zabrać na rozmowę z konsulem, która odbędzie się w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie.
 • Student, który nie kwalifikuje się do otrzymania wizy J1 otrzyma swój paszport oraz dodatkowe dokumenty bezpośrednio po rozmowie z konsulem.
 • Paszporty osób kwalifikujących się do otrzymania wizy zostaną przekazane przedstawicielowi biura, przez które student stara się o udział w programie.  Studenci odbierają swoje paszporty    w biurze pośrednictwa.
 • Jeżeli student nie będzie mógł przyjechać do Stanów Zjednoczonych w terminie rozpoczęcia programu (podanego na formularzu DS 2019) sprawa musi być zawieszona do momentu, aż data rozpoczęcia programu zostanie zaktualizowana w systemie SEVIS.
 • Nigdy nie należy kupować biletu przed otrzymaniem paszportu z wizą. Nie przyśpieszymy procesu rozpatrywania wniosków z powodu wcześniejszego wykupienia biletów.

 

Wymagane dokumenty:

 • Paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych  oraz 2 zdjęcia wizowe (dostarcza biuro),
 • Potwierdzenie złożenia podania wizowego DS-160 - Elektroniczne Podanie o Wizę on-line (wydrukowane Confirmation Page uczestnik przesyła mailem do biura),

https://ceac.state.gov/genniv/

 • Formularz DS 2019 potwierdzający uczestnictwo w programie wymiany kulturowej oraz dowód opłaty  SEVIS w wysokości 35$  (te dokumenty do Ambasady dostarcza biuro),
 • Oryginalny dowód uiszczenia opłaty wizowej (dostarcza uczestnik),
 • Indeks i legitymacja studencka.

 

Wymagania dotyczące osób starających się o wizę J1

 • Chociaż nie ma formalnych wymagań co do wieku uczestników programu SWT osoby nie będące w wieku typowym dla studentów mogą spodziewać się bardziej wnikliwej oceny konsula przy ubieganiu się o wizę.
 • Studenci ostatniego roku mogą uczestniczyć w programie, jednakże powinni być przygotowani do przedstawienia w trakcie rozmowy z konsulem swoich planów zawodowych w Polsce po powrocie z programu SWT.
 • Studenci korespondencyjni, wolni słuchacze oraz osoby uczące się w szkołach zawodowych oraz w szkołach licealnych dla dorosłych nie mogą ubiegać sie o uczestnictwo w tym programie.
 • Osoby uczestniczące w programie po raz kolejny są mile widziane. Fakt uczestniczenia w programie w poprzednich latach nie gwarantuje otrzymania wizy w przyszłości.
 • Osoby starające się o udział w programie SWT muszą posiadać dobrą znajomość języka angielskiego.

 

 

Procedura przekroczenia granicy w USA

 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • email
 • PDF
 • RSS
 • Wykop